Logopèdia

fres
Què és un logopeda?

El logopeda és el professional de la salut que es dedica essencialment a l’avaluació, diagnòstic, prevenció i rehabilitació dels trastorns de la comunicació humana.

El camp d’actuació del logopeda abasta des de la primera infància fins a la tercera edat.

En adults,  les alteracions més freqüents són:

© lassedesignen - Fotolia.com

© lassedesignen – Fotolia.com

 • En l’àrea de la parla: trastorns de fluïdesa (tartamudeig), d’articulació, apràxies, disàrtries.
 • Alteracions en l’àrea de la veu: Disfonies, afonies.
 • Deteriorament de la comunicació per trastorns neurodegeneratius, accident vascular cerebral, demències, etc …

En adolescents i nens, les alteracions més comunes són:

 • Deglució atípica: Col•locació incorrecta de la llengua en empassar saliva i els aliments que provoca deformacions en la implantació de les dents. Aquesta alteració la solen detectar els ortodoncistes.
 • En l’àrea de la parla: trastorns de fluïdesa o de pronunciació d’alguns sons (dislàlies).
 • Alteracions de la veu: Disfonies o afonies.
 • Alteracions en l’àrea del llenguatge oral: Retard del llenguatge, trastorn específic del llenguatge (TEL) , Disfasia i altres, tots ells caracteritzats per un retard important en l’adquisició del llenguatge i alguns per la persistència de serioses dificultats per al seu ús.
© lassedesignen - Fotolia.com

© lassedesignen – Fotolia.com

 • Alteracions en l’àrea del llenguatge escrit:
  •    Dislèxia: Dificultats severes per a l’adquisició del procés lector , un cop descartats problemes de capacitat intel•lectual, afectius o d’una altra índole.
  •    Disortografia: Dificultats per a l’automatització de les normes ortogràfiques.
  •    Disgrafía: Dificultats persistents en escriptura.
  •    Discalcúlia: Dificultats severes per a l’adquisició de les habilitats numèriques, un cop descartats problemes de capacitat intel•lectual, afectius o d’una altra índole.

En què consisteix un diagnòstic logopèdic?

Igual que en altres disciplines clíniques i de salut, el logopeda disposa d’instruments específics per a l’avaluació o detecció d’alteracions o trastorns relacionats amb les habilitats bucofonatòries i la comprensió i expressió del llenguatge oral i escrit.

De tota manera, si tenim en compte que en la comunicació humana estan implicades funcions auditives, visuals, cognitives, orofacials, deglutòries i respiratòries, en la majoria dels casos, la valoració del logopeda serà complementària a la d’un altre professional (otorino, ortodoncista, neuròleg, psicopedagog, etc.).

logopediaCom s’enfoca el tractament?

La intervenció logopèdica es plantejarà en funció de les alteracions apreciades en el diagnòstic:

 • Teràpia miofuncional: reeducació de desajustos en els òrgans orofacials que dificulten la masticació, respiració, deglució, articulació i fonació.
 • Terapèutica de trastorns vocals, com disfonies, afonies, etc…
 • Tractament de trastorns de la parla produïts per malaltia neurològica o lesió cerebral, per anomalies orals, problemes d’articulació, de fluïdesa o tartamudeig.
 • Intervenció en trastorns de l’àrea del llenguatge oral (comprensió i expressió) com són el trastorn específic de llenguatge (TEL), la Disfasia, l’Autisme, entre d’altres.
 • Reeducació dels trastorns en els quals es veu alterat o retardat l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura: Dislèxies , diagrafies , discalculies , disortografies , etc …

Qui pot fer un diagnòstic i un tractament logopèdic?

Només un logopeda col•legiat en un Col•legi Oficial de Logopedes del país, ja que això garanteix que posseeix la titulació requerida per a l’exercici de la professió.

Top

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga una buena experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Click aquí para más información

ACEPTAR
Aviso de cookies